Kamerstuk 36410-XVI-17

Motie van de leden Palland en Dijk over onderzoek naar de oorzaken van de stijging van het aantal euthanasiegevallen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 oktober 2023
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Jimmy Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-17.html
ID: 36410-XVI-17

46,7 %
52,0 %

DENK

PVV

CU

Omtzigt

Ephraim

JA21

Groep Van Haga

Volt

GL

BBB

PvdD

Fractie Den Haan

FVD

VVD

PvdA

D66

SP

CDA

SGP

BIJ1


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN DIJK

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2022 een stijging van het absolute aantal euthanasiegevallen van 13,7% was ten opzichte van het jaar daarvoor;

constaterende dat er in 2022 ook een relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen was, aangezien 5,1% van het totale sterftecijfer euthanasie betrof, terwijl dit een jaar eerder nog 4,6% was;

overwegende dat volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie deze stijgende trend in absolute en relatieve zin over een langere periode zichtbaar is;

overwegende dat er geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de oorzaken van deze stijging, of bijvoorbeeld normalisering, ontwikkelingen in het zorgbeleid of sociaal-economische omstandigheden een rol spelen, en er dus ook geen onderbouwde voorspelling kan worden gedaan over de verdere ontwikkeling van het aantal gevallen van euthanasie in Nederland;

verzoekt de regering opdracht te geven voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de absolute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen, en de Kamer hierover uiterlijk eind 2024 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Dijk