Gepubliceerd: 18 december 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-29.html
ID: 36410-XVI-29

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2023

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 van PGT Nederland aan. PGT Nederland is de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)1 in ons land. Het jaarverslag bevat gegevens over de PGT-analyses die zijn uitgevoerd in het jaar 2022. U vindt het jaarverslag tevens op www.pgtnederland.nl.

Het aantal PGT-analyses is in 2022 gestegen tot 682, 11 meer dan in 2021. Het jaarverslag bevat, net als in voorgaande jaren, aanvullende kwalitatieve informatie over de PGT-praktijk en de ethische aspecten van PGT, dit op verzoek van uw Kamer.

Het jaarverslag over 2022 biedt mijns inziens een goed beeld van de dynamiek van de PGT-zorgketen en van de PGT-behandeling die in Nederland uitsluitend is toegestaan bij ernstige erfelijke aandoeningen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers