Kamerstuk 36410-XVI-81

Motie van het lid Dobbe over een forse loonsverhoging voor zorgverleners

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Sarah Dobbe
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-81.html
ID: 36410-XVI-81

28,7 %
71,3 %

D66

Volt

DENK

CDA

SGP

PvdD

BBB

NSC

PVV

SP

FVD

CU

GroenLinks-PvdA

VVD

JA21


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DOBBE

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lonen van zorgverleners nog steeds 6% achterlopen op de marktsector en de rest van de publieke sector;

overwegende dat een deel van de zorgverleners door het salarisniveau in financiële problemen zit;

verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de lonen van zorgverleners fors kunnen worden verhoogd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dobbe