Kamerstuk 36410-XVI-23

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 november 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-23.html
ID: 36410-XVI-23

Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2023

Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft uitgevoerd naar de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen.

In 2022 heb ik u geïnformeerd positief te staan tegenover de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om wet- en regelgeving in te voeren om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken1. De Onderzoeksraad deed deze aanbeveling in het rapport over de fatale flatbrand in Arnhem in de Nieuwjaarsnacht van 2020. Ik vind het van groot belang om een goed onderbouwde beslissing te nemen over op welke manier de aanbeveling opgevolgd zal worden. Daarom heb ik onderzoeksbureau Panteia gevraagd hier onderzoek naar te doen om zo meer inzicht te krijgen in de materialen waaruit zitmeubels en matrassen zijn samengesteld, de brandeigenschappen van deze materialen, de rol die brandveiligheid speelt bij de productie van zitmeubels en matrassen en de houding van de branche tegenover wet- en regelgeving.

Het onderzoek laat zien dat brandveiligheid op dit moment niet of nauwelijks een rol speelt bij ontwerpers of fabrikanten die meubels of matrassen op de markt brengen in Nederland. Dat blijkt ook uit de geringe bereidheid van bedrijven om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de andere kant hebben de materialen die in zitmeubels en matrassen worden gebruikt ongunstige brandeigenschappen. Zitmeubelen en matrassen bestaan vooral uit PUR-schuim. PUR-schuim is licht ontvlambaar, een ontstane brand ontwikkelt zich snel en brandend PUR-schuim produceert veel zeer giftige rook. Positief is dat in het kader van de doelstellingen omtrent circulaire economie enkele producenten andere materialen zijn gaan gebruiken, die brandveiliger blijken te zijn.

Bedrijven en brancheorganisaties zijn in beginsel niet tegen wet- en regelgeving om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken, maar hebben hierbij wel een aantal aandachtspunten. Zij pleiten bijvoorbeeld voor wet- en regelgeving op Europees niveau en vragen aandacht voor de uitvoerbaarheid voor kleine producenten.

Het onderzoek levert belangrijke bevindingen en aandachtspunten op voor het opvolgen van de aanbeveling om wet- en regelgeving in te voeren om zitmeubels en matrassen brandveiliger te maken. Een besluit hierover laat ik over aan een volgend kabinet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers