Kamerstuk 36410-XVI-65

Motie van het lid Van der Plas over het afschaffen van de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Caroline van der Plas (BBB)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-65.html
ID: 36410-XVI-65

41,3 %
58,7 %

CDA

PvdD

SP

D66

SGP

Volt

VVD

BBB

GroenLinks-PvdA

FVD

DENK

CU

PVV

JA21

NSC


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken en verloskundigenpraktijken een belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg en nauw betrokken zijn bij de zorgverlening aan de bevolking;

overwegende dat nut en noodzaak van de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders niet duidelijk is aangetoond en dat die administratieve lasten met zich meebrengt die disproportioneel zijn voor deze kleinere zorgaanbieders;

overwegende dat het afschaffen van de openbare jaarverantwoordingsplicht de administratieve lasten voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders kan verminderen, waardoor zij zich meer kunnen concentreren op de zorg aan patiënten;

verzoekt de regering de openbare jaarverantwoordingsplicht voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas