Stemming

Motie van het lid Dobbe over een forse loonsverhoging voor zorgverleners

28,7 %
71,3 %


D66

Volt

DENK

CDA

SGP

PvdD

BBB

NSC

PVV

SP

FVD

CU

GroenLinks-PvdA

VVD

JA21


Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DOBBE

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lonen van zorgverleners nog steeds 6% achterlopen op de marktsector en de rest van de publieke sector;

overwegende dat een deel van de zorgverleners door het salarisniveau in financiële problemen zit;

verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de lonen van zorgverleners fors kunnen worden verhoogd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dobbe


Motie van het lid Dobbe over een forse loonsverhoging voor zorgverleners

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Sarah Dobbe
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-81.html