Kamerstuk 36410-XVI-98

Motie van het lid Synhaeve over onderzoeken of er draagvlak is voor een pilot voor rechtepadpleegzorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-98.html
ID: 36410-XVI-98

Nr. 98 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Verenigd Koninkrijk goede ervaringen zijn opgedaan met het concept van rechtepadpleegzorg, waarbij jongeren die een delict hebben gepleegd uit een criminele omgeving worden gehaald;

overwegende dat deze vorm van pleegzorg goed kan werken, maar wel intensieve ondersteuning voor de pleegouders vraagt;

verzoekt de regering te onderzoeken of er draagvlak is om een pilot op te zetten van rechtepadpleegzorg, waarbij goede ondersteuning verzorgd wordt voor de pleegouders, en bij voldoende draagvlak deze pilot op te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Synhaeve