Kamerstuk 36410-XVI-102

Motie van het lid Ceder over met het CBS verkennen of opnieuw kan worden geregistreerd bij hoeveel gezinnen de vader uit beeld is

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-102.html
ID: 36410-XVI-102

Nr. 102 MOTIE VAN HET LID CEDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CBS bijhoudt hoeveel gezinnen eenoudergezinnen zijn maar sinds een aantal jaar niet meer bij hoeveel gezinnen de vader uit beeld is;

overwegende dat de afwezigheid van een vader volgens een aantal onderzoeken schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van een kind;

verzoekt de regering met het CBS te verkennen of en hoe opnieuw kan worden geregistreerd bij hoeveel eenoudergezinnen de vader uit beeld is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder