Kamerstuk 36410-XVI-27

Veegbrief 2023 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 15 december 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-27.html
ID: 36410-XVI-27

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2023

Bijgaand stuur ik u, mede namens de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de beleidsmatige mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2023 op de begroting van VWS. Deze mutaties worden in de Slotwet 2023 verwerkt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers