Kamerstuk 36410-XVI-52

Motie van de leden Bushoff en Dijk over één periodieke controle bij de tandarts per jaar toevoegen aan het basispakket

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Jimmy Dijk (SP), Julian Bushoff (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-52.html
ID: 36410-XVI-52

30,0 %
70,0 %

SP

DENK

Volt

PVV

VVD

PvdD

NSC

D66

SGP

BBB

GroenLinks-PvdA

CU

JA21

CDA

FVD


Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BUSHOFF EN DIJK

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een half miljoen mensen mondzorg mijdt vanwege financiële redenen;

overwegende dat een ongezond gebit ook effect heeft op andere aspecten van de gezondheid en op de arbeidsproductiviteit;

van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op toegang tot mondzorg;

verzoekt de regering één periodieke controle bij de tandarts per jaar, uitgezonderd van het eigen risico per 2025, toe te voegen aan het basispakket en hier 0,385 miljard euro voor vrij te maken door de expatregeling en earningsstrippingmaatregel te versoberen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bushoff

Dijk