Kamerstuk 36410-XVI-79

Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Jimmy Dijk
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-79.html
ID: 36410-XVI-79

54,7 %
45,3 %

CU

GroenLinks-PvdA

Volt

SGP

VVD

PVV

NSC

D66

DENK

CDA

SP

JA21

PvdD

BBB

FVD


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIJK

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voor een beperkte groep zorgverleners met long covid een tegemoetkoming van € 15.000 per persoon beschikbaar heeft gesteld;

overwegende dat er bij andere financiële regelingen voor beroepsziekten een bedrag van € 24.010 wordt uitgekeerd;

verzoekt het kabinet de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid te verhogen naar minimaal € 24.010 per persoon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk