Kamerstuk 36410-XVI-87

Motie van het lid Van Houwelingen over de accijnsverhoging op tabak terugdraaien en afzien van verdere accijnsverhogingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-87.html
ID: 36410-XVI-87

2,7 %
97,3 %

GroenLinks-PvdA

SGP

SP

NSC

PVV

D66

CU

Volt

VVD

JA21

PvdD

DENK

BBB

CDA

FVD


Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 1 januari een accijnsverhoging op tabakswaren is doorgevoerd;

constaterende dat in april opnieuw een accijnsverhoging op tabakswaren zal plaatsvinden;

constaterende dat de sigarettenprijs voor het grootste deel al bestaat uit belastingen;

overwegende dat Nederlanders zo veel mogelijk zelf moeten kunnen beslissen over de manier waarop zij hun leven willen leiden en dat de huidige tendens van overheidsbemoeienis en -betutteling moet worden gekeerd;

overwegende dat de huidige tendens van lastenverhogingen moet worden gekeerd;

verzoekt de regering om de accijnsverhoging van 1 januari jongstleden terug te draaien en af te zien van verdere accijnsverhogingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen