Kamerstuk 36410-XVI-100

Motie van de leden Dobbe en Synhaeve over samen met jeugdhulpmedewerkers, jeugdhulpaanbieders en gemeenten uniforme toetsingskaders voor jeugdhulpaanbieders opstellen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66), Sarah Dobbe (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-100.html
ID: 36410-XVI-100

Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN DOBBE EN SYNHAEVE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer dan de helft van de jeugdhulpaanbieders te klein is om verantwoording af te leggen via DigiMV;

overwegende dat gemeenten hun eigen databases hebben opgezet waar alle betrokken partijen hun gegevens moeten invoeren, zonder een uniform beoordelingskader, waardoor de invulling en kwaliteit van het toezicht afhankelijk is van de regio of gemeente waarin de hulp wordt verleend;

overwegende dat dit leidt tot aanzienlijk hogere administratieve lasten voor grotere jeugdhulpaanbieders, aangezien zij dezelfde verantwoordingsinformatie in verschillende formats aan diverse toezichthouders moeten verstrekken, en ook voor de kleinere jeugdhulpaanbieders, omdat databases per gemeenten verschillen en ook nut en noodzaak van administratie verschilt per gemeente;

verzoekt het kabinet om samen met jeugdhulpmedewerkers, jeugdhulpaanbieders en gemeenten uniforme toetsingskaders voor jeugdhulpaanbieders op te stellen die van toepassing zijn op alle jeugdhulpaanbieders inclusief onderaannemers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dobbe

Synhaeve