Kamerstuk 36410-XVI-51

Motie van het lid Bushoff over een wetsvoorstel om het eigen risico in 2025 met €100 te verlagen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Julian Bushoff (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-51.html
ID: 36410-XVI-51

27,3 %
72,7 %

GroenLinks-PvdA

BBB

SP

NSC

PVV

D66

CDA

Volt

PvdD

JA21

CU

DENK

SGP

VVD

FVD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BUSHOFF

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer mensen zorg mijden vanwege de kosten;

overwegende dat de Tweede Kamer zich in de motie op stuk nr. 9 (36 471) ervoor heeft uitgesproken om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen;

overwegende dat in 2025 de eerste stap gezet kan worden met het afbouwen van het eigen risico;

verzoekt de regering met spoed een wetsvoorstel voor te bereiden om het eigen risico in 2025 met € 100 te verlagen;

verzoekt de regering om deze investering van circa 1,4 miljard euro te dekken door de maximuminkomensgrens voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (IAB Zvw) af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bushoff