Stemming

Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals

89,3 %
9,3 %


Groep Van Haga

PvdD

CDA

BIJ1

VVD

Volt

BBB

GL

FVD

D66

DENK

Omtzigt

JA21

PVV

SP

Fractie Den Haan

SGP

Ephraim

CU

PvdA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA

Voorgesteld 25 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het merendeel van mensen met een psychische aandoening en een euthanasieverzoek wordt doorverwezen naar het Expertisecentrum Euthanasie en daar de wachttijd twee tot drie jaar is;

constaterende dat door de lange wachttijd een groep hulpvragers overgaat tot zelfdoding, omdat de lijdensdruk zo hoog is;

van mening dat het in het belang van de patiënt is om zo veel als mogelijk met een euthanasieverzoek terecht te kunnen bij de eigen behandelaar;

van mening dat er meer kennis bij zorgprofessionals zoals psychiaters en huisartsen noodzakelijk is;

verzoekt de regering om kennis en expertise te bevorderen bij zorgprofessionals door te onderzoeken hoe de consultatiefunctie door het Expertisecentrum structureel kan worden georganiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulusma


Motie van het lid Paulusma over de consultatiefunctie van het Expertisecentrum Euthanasie structureel organiseren voor zorgprofessionals

2023-10-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-14.html