Stemming

Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen

75,3 %
24,7 %


CU

CDA

D66

DENK

JA21

VVD

FVD

GroenLinks-PvdA

PvdD

SGP

SP

NSC

BBB

Volt

PVV


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DANIËLLE JANSEN

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat passende zorg de kern vormt van het Integraal Zorgakkoord;

constaterende dat contractering op basis van het aantal behandelingen vaak niet passend is voor zorgaanbieders die nu al passende zorg leveren;

overwegende dat structurele passende financiering en structurele passende contractering noodzakelijk zijn voor het realiseren van passende zorg;

verzoekt de regering op korte termijn de knelpunten bij de contractering van passende zorg voor het jaar 2024 in kaart te brengen en in overleg te treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Daniëlle Jansen


Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over de knelpunten bij de contractering van passende zorg in kaart brengen en in overleg treden met partijen om alsnog tot passende contractering te komen

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Daniëlle Jansen (NSC)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-48.html