Stemming

Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen

24,0 %
76,0 %


D66

BBB

DENK

PVV

CU

SGP

SP

JA21

PvdD

CDA

FVD

VVD

Volt

NSC

GroenLinks-PvdA


Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIJK C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigen risico voor een op de vier mensen een reden is om zorg te mijden;

overwegende dat al deze mensen niet kunnen wachten totdat de formatie is afgerond;

verzoekt de regering om het eigen risico zo snel mogelijk af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk

Ouwehand

Ergin


Motie van het lid Dijk c.s. over het eigen risico zo snel mogelijk afschaffen

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Jimmy Dijk , Esther Ouwehand (PvdD), Doğukan Ergin (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-72.html