Kamerstuk 36410-XVI-24

Jaarverslag 2022 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 11 december 2023
Indiener(s): Kuipers
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-24.html
ID: 36410-XVI-24

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2023

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2022 aan van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb). De Sdkb heeft tot taak om uitvoering te geven aan de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) die sinds 1 juni 2004 van kracht is. Dit houdt in dat de Sdkb gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren beheert en op verzoek versterkt aan het donorkind, ouders of huisarts.

In 2022 ontving de Sdkb 1495 aanvragen om gegevens te verstrekken. Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met de jaren ervoor. De aanvragen om persoonsidentificerende donorgegevens met behandeldatum op of na 1 juni 2004 konden allemaal worden gehonoreerd. Van de behandelingen van voor de inwerkingtreding van de Wdkb konden bij 57 van de 292 aanvragen de donorgegevens verstrekt worden (19,5%). De belangrijkste reden voor niet-verstrekking was dat er geen donorgegevens meer te achterhalen waren.

De database van de Sdkb bevat in totaal 19.027 geregistreerde behandelingen met donorzaadcellen, 995 geregistreerde behandelingen met donoreicellen en 370 geregistreerde behandelingen met donorembryo’s (peildatum 31-12-2022).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers