Kamerstuk 36410-XVI-69

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024


84,0 %
16,0 %

BBB

PVV

SP

DENK

D66

JA21

NSC

Volt

FVD

VVD

CU

PvdD

CDA

GroenLinks-PvdA

SGP


Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen;

overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven;

overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven;

verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Krul

Eerdman

Diederik van Dijk

Slagt-Tichelman

Van Houwelingen