Stemming

Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen

100,0 %
0,0 %


DENK

CU

Volt

GroenLinks-PvdA

PvdD

FVD

SP

VVD

D66

PVV

CDA

NSC

BBB

SGP

JA21


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HIL C.S.

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mantelzorgers van groot belang zijn in onze samenleving;

constaterende dat er verschillende verlof- en ondersteuningsregelingen bestaan voor mantelzorgers;

overwegende dat de Sociaal-Economische Raad (SER) concludeert dat mantelzorgers vaak niet de weg weten naar deze regelingen;

verzoekt de Minister om samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, werkgevers, werknemers en gemeenten de bekendheid en samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hil

Diederik van Dijk

Synhaeve


Motie van het lid Van den Hil c.s. over het verbeteren van de bekendheid en de samenhang van bestaande verlof- en ondersteuningsregelingen

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66), Jacqueline van den Hil (VVD), Diederik van Dijk (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-46.html