Stemming

Motie van het lid Dobbe over het wegnemen van belemmeringen bij het opzetten van zorgbuurthuizen

94,0 %
6,0 %


DENK

PvdD

CU

SGP

FVD

SP

NSC

JA21

Volt

CDA

PVV

BBB

GroenLinks-PvdA

VVD

D66


Nr. 84 MOTIE VAN HET LID DOBBE

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Oss het eerste zorgbuurthuis is gestart en dat dit breed wordt gezien als een succes;

overwegende dat het lastig is om meerdere zorgbuurthuizen op te zetten vanwege de aparte «potjes» geld van verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten;

verzoekt de regering samen met verzekeraars/zorgkantoren, gemeenten en initiatiefnemers van het zorgbuurthuis om de tafel te gaan om belemmeringen voor het opzetten van andere zorgbuurthuizen weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dobbe


Motie van het lid Dobbe over het wegnemen van belemmeringen bij het opzetten van zorgbuurthuizen

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Sarah Dobbe
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-84.html