Kamerstuk 36410-XVI-106

Motie van het lid Bruyning over het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet verankeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Faith Bruyning (NSC)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-106.html
ID: 36410-XVI-106

Nr. 106 MOTIE VAN HET LID BRUYNING

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek naar voren komt dat een steunfiguur, een natuurlijke mentor uit de directe omgeving van het kind, ervoor zorgt dat jeugdigen beter in hun vel zitten en minder psychische problemen ervaren;

van oordeel dat het recht op een steunfiguur voor jeugdigen moet worden erkend en een welkome aanvulling is op de al bestaande regeling voor vertrouwenspersonen;

verzoekt de regering om het recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de wet te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruyning