Stemming

Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket

29,3 %
70,7 %


SP

PvdD

JA21

D66

NSC

CU

Volt

BBB

VVD

FVD

GroenLinks-PvdA

PVV

CDA

SGP

DENK


Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DIJK EN ERGIN

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim één op de vijf mensen tandzorg mijdt vanwege de kosten;

overwegende dat dit aantal onder mensen met een laag inkomen ruim vier keer zo hoog is als onder mensen met een hoog inkomen;

verzoekt de regering om mondzorg op te nemen in het basispakket,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk

Ergin


Motie van de leden Dijk en Ergin over mondzorg opnemen in het basispakket

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Jimmy Dijk (SP), Doğukan Ergin (DENK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-73.html