Kamerstuk 36410-XVI-90

Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over redenen voor een abortus of een abortusverzoek registreren en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar maken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 25 januari 2024
Indiener(s): Mirjam Bikker (CU), Diederik van Dijk (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-90.html
ID: 36410-XVI-90

8,0 %
92,0 %

FVD

BBB

Volt

PVV

D66

DENK

NSC

CDA

VVD

SGP

CU

SP

GroenLinks-PvdA

PvdD

JA21


Nr. 90 MOTIE VAN DE LEDEN DIEDERIK VAN DIJK EN BIKKER

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de redenen voor een abortus(verzoek) niet worden geregistreerd;

overwegende dat een dergelijke registratie kan bijdragen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de onbedoeld zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind;

verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat redenen voor een abortus(verzoek) worden geregistreerd en deze informatie jaarlijks geaggregeerd en geanonimiseerd openbaar wordt gemaakt via de jaarrapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diederik van Dijk

Bikker.