Kamerstuk 36410-XVI-99

Motie van het lid Synhaeve over kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau inkopen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-99.html
ID: 36410-XVI-99

Nr. 99 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet als doelstelling heeft om het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdzorg af te bouwen naar nul in 2030, maar dat hiervoor in de plaats nog veel plekken voor kleinschalige intensieve jeugdzorg opgezet moeten worden;

constaterende dat alternatieven voor gesloten jeugdzorg grote verschillen kennen in vormen en kostprijs;

verzoekt de regering kleinschalige intensieve jeugdzorg op landelijk niveau in te kopen met als doel dat het aanbod landelijk dekkend is en er scherp ingekocht wordt op de goede kwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Synhaeve