Kamerstuk 36410-XVI-109

Motie van de leden Tielen en Dobbe over een breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Sarah Dobbe (SP), Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-109.html
ID: 36410-XVI-109

Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN DOBBE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onvoldoende duidelijk is hoe het komt dat meisjes significant meer problemen hebben op het gebied van mentale gezondheid en sociaal-economisch toekomstperspectief;

verzoekt de regering om breed, multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar de factoren die gezond opgroeien van meisjes bepalen en kunnen verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tielen

Dobbe