Kamerstuk 36410-XVI-94

Motie van het lid Westerveld c.s. over de structurele bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg schrappen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Sarah Dobbe , Don Ceder (CU), Lisa Westerveld (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-94.html
ID: 36410-XVI-94

Nr. 94 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds een structurele extra bezuiniging van 511 miljoen euro op jeugdzorg ingeboekt staat, maar deze nog niet is ingevuld;

constaterende dat deze bezuiniging nog bovenop de besparing van 1 miljard euro van de hervormingsagenda komt en dat dit volstrekt onverantwoord is gezien de crisis in de jeugdzorg en jeugdbescherming, waardoor juist jongeren met complexe problematiek op wachtlijsten staan;

constaterende dat uit de brief met besparingsopties blijkt dat de bezuiniging de meest kwetsbare kinderen raakt en de Staatssecretaris deze invullingen zelf ook onverantwoord noemt;

verzoekt de regering om de structurele extra bezuiniging van 511 miljoen euro te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Dobbe

Ceder

Stoffer