Kamerstuk 36410-XVI-97

Motie van het lid Synhaeve over een plan voor het inzetten van positieve ervaringen met het Mockingbirdmodel voor meer pleegouders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024

Gepubliceerd: 29 januari 2024
Indiener(s): Marijke Synhaeve (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-97.html
ID: 36410-XVI-97

Nr. 97 MOTIE VAN HET LID SYNHAEVE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met een pilot gefinancierd door kinderpostzegels sommige pleeggezinnen ondersteund worden met het Mockingbirdmodel, waarin pleegouders in de buurt aan elkaar gekoppeld worden;

verzoekt de regering op basis van deze pilots voor het volgende wetgevingsoverleg met een plan te komen hoe de positieve ervaringen van het Mockingbirdmodel ingezet kunnen worden voor meer pleegouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Synhaeve