Stemming

Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon

54,7 %
45,3 %


JA21

SGP

PVV

NSC

BBB

SP

CU

GroenLinks-PvdA

Volt

VVD

D66

DENK

CDA

PvdD

FVD


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID DIJK

Voorgesteld 25 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voor een beperkte groep zorgverleners met long covid een tegemoetkoming van € 15.000 per persoon beschikbaar heeft gesteld;

overwegende dat er bij andere financiële regelingen voor beroepsziekten een bedrag van € 24.010 wordt uitgekeerd;

verzoekt het kabinet de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid te verhogen naar minimaal € 24.010 per persoon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk


Motie van het lid Dijk over de financiële tegemoetkoming voor zorgverleners met long covid verhogen naar minimaal €24.010 per persoon

2024-01-25
Dossier: 36410-XVI
Indiener(s): Jimmy Dijk
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36410-XVI-79.html