Wetsvoorstel 35300-XII - 17 september 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 december 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)