Kamerstuk 35300-XII-20

Motie van het lid Van Aalst over ervoor zorgen dat de kleine binnenvaart niet verdwijnt

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-20.html
ID: 35300-XII-20

100,0 %
0,0 %

D66

DENK

GL

SP

PvdA

VVD

FvD

Van Haga

PvdD

vKA

PVV

CDA

SGP

CU

50PLUS


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de kleine binnenvaart op het punt staat om te vallen;

  • ook de CCR constateert dat de vloot kleine schepen snel krimpt;

  • de verladers hun zorgen uitspreken over het wegvallen van de kleine binnenvaart;

van mening dat Nederland niet zonder kleine binnenvaart kan;

verzoekt de regering, voor 31 december 2019 stappen te zetten die ervoor zorgen dat het beroep van schipper in de kleine binnenvaart niet verdwijnt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst