Stemming

Motie van de leden De Pater-Postma en Schonis over actiever communiceren van de voorrangspositie van mantelzorgers bij het CBR

100,0 %
0,0 %


CDA

Van Haga

GL

SGP

PVV

D66

VVD

PvdA

PvdD

CU

vKA

50PLUS

DENK

SP

FvD


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN DE PATER-POSTMA EN SCHONIS

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we in Nederland een groot beroep doen op mantelzorgers, maar dat veel mantelzorgers niet tijdig hun rijbewijs verlengd krijgen;

overwegende dat veel mantelzorgers afhankelijk zijn van hun rijbewijs omdat zij hun auto nodig hebben om op afstand mantelzorg te kunnen verlenen, bijvoorbeeld ook door te helpen met het rijden naar het ziekenhuis;

overwegende dat er een voorrangsprocedure is bij het CBR voor mantelzorgers, maar dat lang niet alle mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn;

verzoekt de regering, de voorrangsprocedure voor mantelzorgers actiever te communiceren zodat zo veel mogelijk mantelzorgers hiervan op de hoogte worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-Postma

Schonis


Motie van de leden De Pater-Postma en Schonis over actiever communiceren van de voorrangspositie van mantelzorgers bij het CBR

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA), Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-26.html