Stemming

Motie van de leden De Pater-Postma en Schonis over actiever communiceren van de voorrangspositie van mantelzorgers bij het CBR

100,0 %
0,0 %


Van Haga

GL

DENK

PvdA

PvdD

CDA

D66

CU

50PLUS

SGP

PVV

FvD

VVD

SP

vKA


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN DE PATER-POSTMA EN SCHONIS

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we in Nederland een groot beroep doen op mantelzorgers, maar dat veel mantelzorgers niet tijdig hun rijbewijs verlengd krijgen;

overwegende dat veel mantelzorgers afhankelijk zijn van hun rijbewijs omdat zij hun auto nodig hebben om op afstand mantelzorg te kunnen verlenen, bijvoorbeeld ook door te helpen met het rijden naar het ziekenhuis;

overwegende dat er een voorrangsprocedure is bij het CBR voor mantelzorgers, maar dat lang niet alle mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn;

verzoekt de regering, de voorrangsprocedure voor mantelzorgers actiever te communiceren zodat zo veel mogelijk mantelzorgers hiervan op de hoogte worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-Postma

Schonis


Motie van de leden De Pater-Postma en Schonis over actiever communiceren van de voorrangspositie van mantelzorgers bij het CBR

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Rutger Schonis (D66), Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-26.html