Kamerstuk 35300-XII-40

Motie van de leden Dik-Faber en Kröger over faciliteren van gemeenten bij een autoloze zondag

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-40.html
ID: 35300-XII-40

Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KRÖGER

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 22 september 2019 in diverse Europese steden een autoloze zondag werd georganiseerd;

overwegende dat een autoloze zondag kan bijdragen aan de bewustwording over alternatieve middelen van vervoer voor de auto;

verzoekt de regering, om de autoloze zondag actief onder de aandacht van gemeenten te brengen, deelnemende gemeenten met communicatie te ondersteunen en zo nodig anderszins te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Kröger