Stemming

Motie van het lid Moorlag over verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen

65,8 %
34,2 %


CDA

PVV

Van Haga

SP

DENK

FvD

GL

SGP

PvdA

PvdD

D66

50PLUS

CU

vKA

VVD


Nr. 70 MOTIE VAN HET LID MOORLAG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doelen van de KRW nog niet binnen bereik zijn en binnenkort de plannen voor de periode 2022–2027 worden gemaakt;

overwegende dat de kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater als bronnen voor drinkwater onder toenemende druk staat en concrete maatregelen nodig zijn;

overwegende dat de gebiedsdossiers drinkwater leidraad zijn voor de doelen en de maatregelen om de drinkwaterwinning duurzaam veilig te stellen;

verzoekt de regering in de KRW-planperiode 2022–2027 prioriteit te geven aan de verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen, op basis van de gebiedsdossiers drinkwater,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag


Motie van het lid Moorlag over verbetering van de kwaliteit van drinkwaterbronnen

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-70.html