Kamerstuk 35300-XII-51

Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over een betere naleving van het boerkaverbod in het openbaar vervoer (t.v.v. 35300-XII-16)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-51.html
ID: 35300-XII-51
Origineel: 35300-XII-16

54,0 %
46,0 %

GL

SGP

Van Haga

vKA

CDA

FvD

PVV

PvdD

D66

VVD

50PLUS

PvdA

DENK

SP

CU


Nr. 51 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • OV-bedrijven stellen het boerkaverbod niet te gaan handhaven.

  • OV-medewerkers hierdoor slecht kunnen optreden tegen wetsovertreders.

van mening dat:

  • Dit onacceptabel is.

verzoekt de regering, in overleg te treden met de OV-bedrijven om tot een betere naleving van het boerkaverbod te komen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst