Stemming

Motie van de leden Paternotte en Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens

63,3 %
36,7 %


PvdD

VVD

GL

DENK

Van Haga

PVV

SGP

CU

vKA

PvdA

50PLUS

D66

CDA

FvD

SP


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN BRUINS

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de luchthavens in onder andere Frankfurt, Zürich en Londen (Heathrow) emissieheffingen in rekening brengen op basis van het aantal kilo stikstofoxide-uitstoot per vliegtuig;

overwegende dat sturing op schonere vliegtuigen effect heeft, zoals bewezen op de voornoemde luchthavens;

overwegende dat het voor de periode 2022–2024 de ambitie is van Schiphol om een nieuw systeem voor bepaling van luchthavengelden in te voeren;

spreekt uit dat het principe «de grootste vervuiler betaalt het meest» wenselijk is bij de bepaling van luchthavengelden;

verzoekt de regering, om de introductie van deze emissiecomponent in havengelden op de Nederlandse luchthavens overeenkomstig met Heathrow, Frankfurt en Zürich in het NLR-onderzoek naar «milieuscores» mee te nemen, en de Kamer de mogelijkheden terug te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Bruins


Motie van de leden Paternotte en Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-36.html