Stemming

Motie van het lid Bromet over het opnemen van het project Holwerd aan Zee in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren

24,8 %
75,2 %


50PLUS

SP

PvdA

Van Haga

PvdD

PVV

SGP

GL

VVD

vKA

CU

CDA

FvD

D66

DENK


Nr. 61 MOTIE VAN HET BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Programmatische Aanpak Grote Wateren tweede tranche zich richt op het structureel ecologisch herstel van de grote wateren en dat het project Holwerd aan Zee een belangrijke bijdrage hieraan levert;

constaterende dat de financiering van Holwerd aan Zee voor een substantieel deel uit de regio en particulier geld is gedekt maar nog niet geheel is gerealiseerd;

verzoekt de regering, het project Holwerd aan Zee op te nemen in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet


Motie van het lid Bromet over het opnemen van het project Holwerd aan Zee in de tweede tranche van de Programmatische Aanpak Grote Wateren

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-61.html