Stemming

Motie van de leden Laçin en Wassenberg over stoppen met het verondiepen van plassen

32,0 %
68,0 %


CDA

SP

PvdA

PVV

PvdD

D66

vKA

DENK

50PLUS

CU

GL

SGP

VVD

FvD

Van Haga


Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN WASSENBERG

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verondiepen van plassen vaak gebeurt met vervuilde grond uit het buitenland;

constaterende dat natuurwetenschappers twijfelen aan de meerwaarde van het verondiepen voor natuurontwikkeling;

overwegende dat andere landen strengere regels hanteren dan Nederland;

overwegende dat de regels op plastic in baggerspecie zijn aangescherpt in 2018 maar voor andere materialen en stoffen niet;

overwegende dat Nederland niet het afvalputje van Europa moet zijn;

verzoekt de regering, te stoppen met het verondiepen van plassen tot de

invoering van de Omgevingswet;

verzoekt de regering tevens, de regels in andere landen te onderzoeken en te vergelijken met de geldende regels in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Wassenberg


Motie van de leden Laçin en Wassenberg over stoppen met het verondiepen van plassen

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-32.html