Stemming

Motie van het lid Laçin over maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater

34,9 %
65,1 %


PvdA

50PLUS

vKA

SGP

CDA

Van Haga

D66

PvdD

VVD

GL

FvD

SP

PVV

DENK

CU


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het komend jaar de plannen worden gemaakt voor de laatste zes jaar van de Kaderrichtlijn Water;

overwegende dat er nog een flinke inspanning nodig is om de doelen te halen;

van mening dat de aanpak van bedreigingen als chemische stoffen, medicijnresten, microplastics en de invloed van klimaatverandering hierbij van essentieel belang is;

verzoekt de regering, in de plannen voor de Kaderrichtlijn Water concrete maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin


Motie van het lid Laçin over maatregelen voor het aanpakken van bedreigingen voor ons drinkwater

2019-11-11
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-66.html