Stemming

Amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

78,0 %
22,0 %


FvD

50PLUS

VVD

vKA

D66

CDA

PvdA

DENK

GL

SP

Van Haga

PVV

SGP

PvdD

CU


Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 25 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Om goed te kunnen beoordelen of onze wegen veilig zijn, is het van het grootste belang dat we kunnen beschikken over goede cijfers. Data over risico’s en verkeersongevallen zijn essentieel voor een goed verkeersveiligheidsbeleid. Zonder goede informatie over de verkeers- (on)veiligheid kan geen effectief beleid worden samengesteld. Daarom willen we dat er meer en betere landelijke data beschikbaar komt, waarbij gegevens vanuit onder andere nood- en hulpdiensten, overheden, wegbeheerders en schadeverzekeraars, eenduidig en eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk worden.

Op deze manier kan inhoud worden gegeven aan beleid dat op basis van data en indicatoren de verkeersveiligheidsrisico’s in kaart brengt. Met meer informatie kan risico gestuurd beleid ontwikkeld worden. Via safety performance indicatoren wordt duidelijk wat de oorzaken van ongevallen zijn in relatie tot de verkeersveiligheid. Als overheden kunnen bepalen waar zich problemen voordoen en daarin inzicht hebben, kunnen zij een aanpak prioriteren en de uitvoering van maatregelen effectiever maken.

De benodigde middelen ter dekking van dit amendement worden gevonden binnen het niet-juridische verplichte deel van beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal.

Remco Dijkstra


Amendement van het lid Remco Dijkstra over meer landelijke data over verkeersveiligheidsrisico's

2019-11-25
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-81.html