Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over reisverboden voor het gehele openbaar vervoer (t.v.v. 35300-XII-15)

51,0 %
49,0 %


GL

VVD

PvdD

SGP

Van Haga

PVV

DENK

FvD

CDA

CU

PvdA

vKA

D66

50PLUS

SP


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN AALST TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • een opgelegd reisverbod nu enkel voor één bepaald traject geldt

  • overlastgevers daarom gebruik blijven maken van het OV

  • personeel en reizigers deze overlastgevers op naastgelegen trajecten op dezelfde dag weer tegen kunnen komen

van mening dat:

  • het doel van het reisverbod juist moet zijn personeel en reizigers te beschermen tegen overlastgevers

  • een opgelegd reisverbod voor slechts één traject het probleem enkel verplaatst

verzoekt de regering, te onderzoeken of reisverboden die worden opgelegd, geldend kunnen worden voor het gehele openbaar vervoer zonder dat dit leidt tot een verplaatsing van problemen naar andere vervoersmodaliteiten zoals bijvoorbeeld de auto en daarmee tot een verslechtering van de verkeersveiligheid

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Gewijzigde motie van het lid Van Aalst over reisverboden voor het gehele openbaar vervoer (t.v.v. 35300-XII-15)

2019-11-05
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-58.html