Kamerstuk 35300-XII-56

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Dik-Faber over een proeftuin circulaire wijken en dorpen (t.v.v. 35300-XII-38)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-56.html
ID: 35300-XII-56
Origineel: 35300-XII-38

50,7 %
49,3 %

SP

FvD

VVD

DENK

PvdA

D66

CU

PVV

SGP

vKA

Van Haga

GL

50PLUS

PvdD

CDA


Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in toenemende mate gemeenschappen in dorpen, buurten en wijken naast coöperatieve energieopwekking ook hun productie en consumptie van voedsel, hun mobiliteit en hun grondstoffenverbruik willen verduurzamen;

overwegende dat deze initiatieven bijdragen aan de vorming van lokale duurzame en circulaire deeleconomieën en daarom steun verdienen;

verzoekt de regering om, in navolging van de proeftuin aardgasvrijwijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Dik-Faber