Kamerstuk 35300-XII-56

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Dik-Faber over een proeftuin circulaire wijken en dorpen (t.v.v. 35300-XII-38)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): William Moorlag (PvdA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-56.html
ID: 35300-XII-56
Origineel: 35300-XII-38

50,7 %
49,3 %

PVV

PvdA

VVD

SP

Van Haga

SGP

FvD

CDA

DENK

50PLUS

CU

vKA

D66

GL

PvdD


Nr. 56 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in toenemende mate gemeenschappen in dorpen, buurten en wijken naast coöperatieve energieopwekking ook hun productie en consumptie van voedsel, hun mobiliteit en hun grondstoffenverbruik willen verduurzamen;

overwegende dat deze initiatieven bijdragen aan de vorming van lokale duurzame en circulaire deeleconomieën en daarom steun verdienen;

verzoekt de regering om, in navolging van de proeftuin aardgasvrijwijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Dik-Faber