Stemming

Motie van de leden Laçin en Kröger over goed regionaal openbaar vervoer

64,7 %
35,3 %


CU

D66

GL

SP

CDA

SGP

PVV

DENK

VVD

FvD

PvdA

50PLUS

vKA

Van Haga

PvdD


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN KRÖGER

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goed openbaar vervoer voor veel mensen belangrijk is om mee te doen in de samenleving, en het ontbreken ervan grote gevolgen kan hebben;

constaterende dat de invoering van de Wp 2000 voor wijzigingen in de inrichting van het openbaar vervoer heeft gezorgd;

overwegende dat er op dit moment geen compleet landelijk overzicht van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beschikbaar is;

overwegende dat onvoldoende dekkend openbaar vervoer regionaal tot vervoersarmoede kan leiden, waarmee banen en belangrijke diensten minder bereikbaar kunnen worden;

verzoekt de regering, om in samenspraak met provincies een landelijk overzicht te maken over de ontwikkelingen van de dekking en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en daarin eventuele vervoersarmoede mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger


Motie van de leden Laçin en Kröger over goed regionaal openbaar vervoer

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-30.html