Kamerstuk 35300-XII-84

Gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds (t.v.v. 35300-XII-73)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 december 2019
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-84.html
ID: 35300-XII-84
Origineel: 35300-XII-73

46,7 %
53,3 %

CU

Van Haga

SGP

50PLUS

FvD

GL

PvdD

PvdA

DENK

PVV

VVD

CDA

D66

SP

vKA


Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 73

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden miljoenen euro’s zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat duidelijk is wat de effecten zijn;

constaterende dat er ondanks verschillende aanmaningen nog altijd geen werkend monitorings- en evaluatiesysteem is;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk in samenwerking met betrokken provincies een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren en een monitoringssysteem in het leven te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch