Kamerstuk 35300-XII-73

Motie van de leden Wassenberg en Van Esch over een onafhankelijke evaluatie van het Waddenfonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), van Esch
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-73.html
ID: 35300-XII-73
Wijzigingen: 35300-XII-84

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN ESCH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat honderden miljoenen euro's zijn verdwenen uit het Waddenfonds zonder dat duidelijk is wat de effecten zijn;

constaterende dat er ondanks verschillende aanmaningen nog altijd geen werkend monitorings- en evaluatiesysteem is;

verzoekt de regering, zo snel mogelijk een tussentijdse evaluatie door een onafhankelijke partij te organiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch