Kamerstuk 35300-XII-46

Motie van de leden Van Brenk en Stoffer over intensivering van de handhaving van lozingen in natuurplassen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-46.html
ID: 35300-XII-46

86,7 %
13,3 %

vKA

PVV

SP

SGP

GL

DENK

VVD

CU

D66

CDA

Van Haga

FvD

50PLUS

PvdA

PvdD


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN STOFFER

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat wet- en regelgeving rondom het lozen van «licht verontreinigde grond» in zandwinplassen in Nederland minder streng is dan in de rest van Europa;

overwegende dat in zeker 60 Nederlandse natuurplassen de afgelopen tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond is gestort;

overwegende dat handhaving tekortschiet;

verzoekt de regering, stappen te zetten ter aanscherping van wet- en regelgeving inzake het lozen van vervuilde grond in plassen;

verzoekt de regering tevens, in gesprek te gaan met provincies, waterschappen en gemeenten met als doel intensivering van de handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Stoffer