Kamerstuk 35300-XII-60

Motie van het lid Remco Dijkstra over het borgen van de belangen van zeevaart en defensie ten aanzien van de Noordzee

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 november 2019
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-60.html
ID: 35300-XII-60

51,3 %
48,7 %

SGP

FvD

VVD

D66

50PLUS

SP

PVV

PvdD

Van Haga

vKA

PvdA

CDA

DENK

CU

GL


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Noordzee vele belangen herbergt, waaronder zeevaart, natuur, visserij, defensie en energieopwekking;

constaterende dat er gewerkt wordt aan een Noordzeeakkoord door een commissie onder leiding van de heer Wallage;

overwegende dat het een behoorlijke opgave is om al deze belangen met elkaar te verbinden en/of voldoende ruimte te laten voor ontwikkeling en gebruik;

verzoekt de regering, de belangen van de (internationale) zeevaart en defensie te allen tijde prominent te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra