Stemming

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes

63,3 %
36,7 %


CDA

PvdD

FvD

SP

D66

PvdA

VVD

Van Haga

DENK

50PLUS

SGP

CU

PVV

GL

vKA


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bijna drie keer zoveel blik als plastic flesjes in het zwerfafval zit;

overwegende dat het het bedrijfsleven niet gelukt is om het aandeel kleine plastic flesjes in het zwerfafval te reduceren, waardoor nu statiegeld voor kleine flesjes wordt ingevoerd;

overwegende dat blik in het milieu zorgt voor verontreiniging en onnodig dierenleed en overlijden van jaarlijks tenminste 4.000 koeien door «scherp-in»;

overwegende dat de rijksoverheid voor kleine plastic flesjes een reductiedoelstelling van 70%-90% in het zwerfafval per voorjaar 2020 heeft vastgesteld en daartoe een doel voor 90% gescheiden inzameling in de wet heeft opgenomen;

verzoekt de regering, eenzelfde traject voor blik in gang te zetten als voor kleine plastic flesjes is gedaan inclusief het voorbereiden van wettelijke maatregelen voor introductie van statiegeld per 2022, en de Kamer periodiek over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs

Von Martels

Kröger

Moorlag

Laçin

Van Brenk

Wassenberg


Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Corrie van Brenk (PvdA), Jessica van Eijs (D66), Frank Wassenberg (PvdD), William Moorlag (PvdA), Suzanne Kröger (GL), Carla Dik-Faber (CU), Maurits von Martels (CDA), Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-39.html