Stemming

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes

63,3 %
36,7 %


PVV

PvdD

DENK

vKA

Van Haga

PvdA

GL

CDA

CU

FvD

SP

D66

50PLUS

VVD

SGP


Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bijna drie keer zoveel blik als plastic flesjes in het zwerfafval zit;

overwegende dat het het bedrijfsleven niet gelukt is om het aandeel kleine plastic flesjes in het zwerfafval te reduceren, waardoor nu statiegeld voor kleine flesjes wordt ingevoerd;

overwegende dat blik in het milieu zorgt voor verontreiniging en onnodig dierenleed en overlijden van jaarlijks tenminste 4.000 koeien door «scherp-in»;

overwegende dat de rijksoverheid voor kleine plastic flesjes een reductiedoelstelling van 70%-90% in het zwerfafval per voorjaar 2020 heeft vastgesteld en daartoe een doel voor 90% gescheiden inzameling in de wet heeft opgenomen;

verzoekt de regering, eenzelfde traject voor blik in gang te zetten als voor kleine plastic flesjes is gedaan inclusief het voorbereiden van wettelijke maatregelen voor introductie van statiegeld per 2022, en de Kamer periodiek over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Eijs

Von Martels

Kröger

Moorlag

Laçin

Van Brenk

Wassenberg


Motie van het lid Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes

2019-10-17
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD), Corrie van Brenk (PvdA), William Moorlag (PvdA), Cem Laçin (SP), Maurits von Martels (CDA), Carla Dik-Faber (CU), Jessica van Eijs (D66), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-39.html