Kamerstuk 35300-XII-14

Gewijzigd amendement van het lid Paternotte ter vervanging van nr. 13 over verdere ontwikkeling van elektrificatie in de luchtvaartsector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 oktober 2019
Indiener(s): Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-14.html
ID: 35300-XII-14
Origineel: 35300-XII-13

84,0 %
16,0 %

GL

vKA

SGP

FvD

PVV

PvdA

Van Haga

50PLUS

VVD

CDA

SP

CU

PvdD

DENK

D66


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 17 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 17 Luchtvaart worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 861 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nog Onverdeeld wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 861 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat in 2020 en 2021 een bedrag van in totaal 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van de elektrificatie van de luchtvaartsector in Nederland.

Innovatie in de internationale luchtvaartsector is aan het versnellen. Waar voorheen innovatie in de luchtvaart vooral het bouwen van grotere vliegtuigen betekende, lijkt de nieuwe focus vooral te liggen op schonere, zuinigere en stillere vliegtuigen. De ontwikkelingen gaan snel en ambities zijn groot. Afgelopen jaar werd al het eerste elektrische passagiersvliegtuig op de jaarlijkse internationale luchtvaartbeurs gepresenteerd. Grote namen als Rolls-Royce, Airbus en Easyjet zetten nu ook in op elektrisch vliegen. In 2027 wil Easyjet in samenwerking met Wright Electric 270 passagiers elektrisch gaan vervoeren op de route van Londen naar Amsterdam.

De potentie van elektrisch vliegen lijkt groot. Vooral voor de bestemmingen met kortere afstanden tot en met 800 km lijkt elektrisch vliegen een uitkomst te zijn. Grofweg wordt 45% van alle vluchten in de wereld binnen de 800 km gemaakt.

Nederland is het land van Fokker en KLM, luchtvaartbedrijven die veel groter zijn geworden dan de kleine Nederlandse thuismarkt mogelijk zou maken. Van oudsher hebben wij veel kennis in huis als het gaat om luchtvaarttechniek.

Het is een positie waarop we trots op mogen zijn en verder mogen stimuleren. Alleen loopt Nederland het risico achterop te raken. De innovatie op elektrisch vliegen vindt buiten onze grenzen plaats. De Noorse overheid heeft zich tot doel gesteld in 2040 alle binnenlandse vluchten elektrisch te maken. Angela Merkel heeft in haar Leipzig Statement duidelijk gemaakt dat Duitsland leidend wil zijn op het gebied van klimaatvriendelijke luchtvaart, onder andere door met waterstofcellen aangedreven elektromotoren. Nederland kan voorop lopen, geld verdienen en het klimaat bedienen door te kiezen voor elektrisch vliegen. Niet alleen is elektrisch vliegen beter voor het milieu; de eerste testen van elektrische vliegtuigen laten zien dat ze tot 85% stiller zijn dan eerste generatie vliegtuigen.

In Teuge worden nu al in de vorm van een «elektrisch vliegen» consortium met universiteiten, hogescholen en lager onderwijs de eerste stappen gezet in het opdoen van kennis. Tegelijkertijd investeert KLM in de ontwikkeling van elektrisch taxiën. Met de huidige best beschikbare techniek kan men nu al op Schiphol 40.000.000 tot wel 198.000.000 kg kerosine per jaar besparen, wat gelijk staat aan 120.000.000 tot 594.000.000 kg CO2. Deze 1 miljoen euro biedt het consortium toekomstperspectief voor de aankomende jaren en biedt ruimte voor andere initiatieven op het gebied van elektrificatie van de luchtvaart.

Dekking van in totaal € 1 miljoen wordt gevonden uit artikel 99 Nog Onverdeeld uit de jaren 2020 en 2021. De Minister wordt verzocht om bij de 1e suppletoire begroting (voorjaarsnota) de middelen in de juiste jaren te zetten.

Paternotte