Stemming

Gewijzigde motie van het lid De Pater-Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (t.v.v. 35300-XII-25)

64,7 %
35,3 %


GL

CDA

PVV

FvD

50PLUS

PvdD

SGP

vKA

PvdA

SP

DENK

D66

VVD

CU

Van Haga


Nr. 54 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE PATER-POSTMA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 29 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maximumsnelheden op snelwegen afhankelijk kunnen zijn van het moment op de dag, op één snelweg geregeld kunnen wisselen en onlangs snelheden langs bepaalde Natura2000 gebieden die gevoelig zijn voor stikstofuitstoot zijn veranderd;

overwegende dat al deze verschillende en veranderende maximumsnelheden tot onduidelijkheid kunnen leiden bij verkeersdeelnemers met mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid en verkeersboetes;

overwegende dat matrixborden uitermate geschikt zijn om de maximumsnelheid, of bij drukte adviessnelheid, aan te geven;

verzoekt de regering, de matrixborden op de snelwegen waar mogelijk standaard in te zetten om de juiste van toepassing zijnde snelheid aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Pater-Postma

Stoffer

Laçin

Van Brenk


Gewijzigde motie van het lid De Pater-Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (t.v.v. 35300-XII-25)

2019-10-29
Dossier: 35300-XII
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (PvdA), Chris Stoffer (SGP), Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XII-54.html